Kirjojen kiertotalouden LEAN-hanke (2021-2022)

Tämän ELY-keskuksen rahoittaman hankkeen myötä tunnistimme ja arvioimme keskeisimät tehokkuuteen liittyvät kehittämiskohteemme kirjojen kiertotalouden alueella. Sisäisen asiantuntijatyön ja konsulttityön avulla saimme määritettyä parhaat ratkaisut kasvua estäviin tehokkuushaasteisiimme. Suunnittelimme myös tulevaisuuden LEAN-lähtöisen kehittämispolkumme varmistaaksemme liiketoimintamme kasvun ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen hyödyntäen uusia digitaalisia ratkaisuja manuaalisten prosessien sijaan.

Hanke vastasi kehittämistarpeisiimme erinomaisesti. Aiemmin tunnistettujen kasvua hidastavien pullonkaulojen lisäksi saimme tunnistettua muita olennaisia kehityskohtia, minkä ohessa saimme arvokasta tietoa siitä, mitkä prosessit ovat yrityksessämme tällä hetkellä erityisen hyvällä ja jopa edistyksellisellä tasolla. Yhteistyössä konsulttiyritysten kanssa laadukkaasti toteutetut nykytilakartoitukset ja niitä seurannut kehitystyö vastasi juuri niihin tuottamattomien toimintojen ongelmiin, joihin lähdettiinkin hakemaan ratkaisuja. Konsulttityön pohjalta pystyimme paremmin arvioimaan juuri meidän toimialalle ja meidän organisaatiolle parhaiten toimivia toimintamalleja, samalla osallistaen henkilöstöämme tähän työhön. Asiantuntija-avusta olikin valtavasti hyötyä, sillä sen kautta löytyi ratkaisuja, joita emme todennäköisesti olisi sisäisenä työnä koskaan tulleet ajatelleeksikaan. Tältä pohjalta oli helpompi edistää digitaalisten ratkaisujen suunnittelua ja määrittelyä, joilla erityisesti meidän toimialakohtaiset haasteet saadaan ratkaistua myös tulevaisuudessa.

☎ 040 541 9287 (arkisin klo 8-15)
Copyright © Finlandia Kirja